Hur går en adoption till?


Katterna hos Djurskyddet Norra Halland kostar 1500:-.

Katter äldre än 6 månader är vid tidpunkten för adoption kastrerade, vaccinerade en gång, id-märkta och avmaskade.

Kattungar yngre än 6 månader är vid tidpunkten för adoption grundvaccinerade, id-märkta och avmaskade.


Vi ser alltid till kattens bästa när vi adopterar ut en katt och har därför inget kösystem utan försöker att matcha ihop katten med rätt husse/matte. I regel  låter vi flera personer få träffa katten i jourhemmet, därefter tar vi i samråd med jourhemmet ett beslut om till vem katten blir adopterad.
Får du inte adoptera ena gången innebär det alltså inte att du inte får göra det nästa gång heller. Till nästa katt kanske du är precis rätt!

När du har besökt katten och blivit utvald att adoptera behöver du TINGA den. Det gör du genom att betala in 500:- via Swish till 1233944048 eller till postgirot 89874-2. Skriv TINGA och kattens namn i meddelanderutan så att vi vet vilken katt det gäller. Avgiften återbetalas inte om du ångrar dig men dras naturligtvis av på adoptionskostnaden.

Kontakta oss via formuläret och berätta lite om vad ni har att erbjuda den katten ni är intresserade av. Vi återkommer inom en vecka oavsett om du blir utvald att besöka katten eller inte.

Villkor för adoption

-Köparen ska ge katten den omvårdnad och veterinärvård som är nödvändig för kattens välbefinnande. Om katten blir sjuk eller skadad ska köparen omedelbart kontakta veterinär.

-Köparen förbinder sig att hålla katten veterinärvårdsförsäkrad hela kattens liv. Kopia på försäkringsbrev skickas till Djurskyddets mail senast en månad efter adoptionen.

-Köparen förbinder sig att vaccinera katten årligen enligt veterinärs rekommendation.

-Katten får inte användas i avel. En hankattunge ska kastreras senast vid 6 månaders ålder. En honkattunge ska kastreras senast vid 7 månaders ålder. En kopia av kastreringsintyget skickas till Djurskyddets mail.

-Katten får inte släppas lös utomhus innan den är kastrerad.

-Katten får inte vara lös utomhus i en miljö där det är stor risk att katten blir skadad eller dödad. 

-Katten ska hållas inomhus minst 4 veckor efter köpet för att lära känna köparen och bli trygg i den nya miljön innan den släpps lös utomhus. 

- Katten ska ha en stimulerande innemiljö om den är innekatt och balkonger ska vara nätade.

- Vid adoption av en katt som är under 1 år behöver det finnas en katt sedan tidigare i hemmet, alternativt att man adopterar två katter som lever tillsammans i samma jourhem.

-Om katten försvinner skall köparen anmäla katten försvunnen till polisen, djurID.se och SVERAK registret.

Intresseanmälan adoption


  • Vilken typ av hem kommer katten att få?
    Hur många vuxna o barn finns det i hemmet?
    Finns det andra djur?
    Finns nätad/inglasad balkong eller uteplats?