Vår verksamhet

Djurskyddet Norra Halland är en ideell förening som har arbetat för djur i nöd sedan 1998. Vi hjälper katter att hitta nya hem eller återfinna sina ägare om de kommit vilse.  Vi får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av gåvor, donationer och sponsorer för att kunna driva verksamheten.

Djurskyddet Norra Hallands uppgift är också att ge allmänheten ökade kunskaper om djur och deras levnadsförhållanden och därigenom väcka intresse för djurens skydd.
Föreningen informerar om vad du skall göra om du hittar ett skadat djur ute i naturen samt hur du går tillväga om du hittar skadade eller övergivna tamdjur. Tveka aldrig att kontakta oss om ni ser ett djur som far illa! Vi tar i mån av tid och plats hand om övergivna katter och hjälper dem till nya hem. Vi söker därför alltid fler jourhem.
Läs mer om att vara jourhem.

Aktiva i föreningen informerar om Djurskyddet Norra Hallands verksamhet vid olika evenemang i syfte att informera om och öka allmänhetens kunskaper kring djurvård och vad du som privatperson kan göra.
Kontakta oss gärna om du vill hjälpa till eller om du har tips på något evenemang där vi kan delta!

Vill du stödja vår verksamhet ekonomiskt eller bli volontär?  .......