Villkor för adoption
 

-Köparen förbinder sig att hålla katten veterinärvårdsförsäkrad hela kattens liv.
Läs mer om försäkringskravet här

-Köparen ska ge katten den omvårdnad och veterinärvård som är nödvändig för kattens välbefinnande. Om katten blir sjuk eller skadad ska köparen omedelbart kontakta veterinär.

-Köparen förbinder sig att vaccinera katten årligen mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest enligt veterinärens rekommendation.

-Katten får inte användas i avel. En hankattunge ska kastreras senast vid 6 månaders ålder. En honkattunge ska kastreras senast vid 8 månaders ålder. P-piller får ej ges till katten som ett alternativ till kastration.

-Katten får inte vara lös utomhus i en miljö där det är stor risk att katten blir skadad eller dödad. Villkoren för vad som gäller för katten du adopterar regleras i adoptionsavtalet vid adoptionen. Läs mer här

-Katten får inte släppas ut innan den är kastrerad. En kattunge ska inte släppas ut alls förrän den är minst 8 månader gammal.

-Om katten ska vara utekatt ska den hållas inomhus minst 4 veckor efter adoptionen för att lära känna köparen och bli trygg i den nya miljön innan den släpps lös utomhus. 

- Om katten ska vara innekatt ska den ha en stimulerande och anpassad innemiljö. Balkonger som katten ska vistas på måste vara nätade eller inglasade och 100% rymningssäkra. Läs mer här

- Vid adoption av en katt som är under ett år behöver det finnas en trygg, ung och lekfull katt sedan tidigare i hemmet, alternativt att man adopterar två katter som lever tillsammans i samma jourhem.

-Om katten försvinner skall köparen anmäla katten försvunnen till polisen, djurID.se och SVERAK registret.

- Katten får inte omplaceras utan godkännande av oss. Kan vi inte godkänna en ny ägare p.g.a. att den inte uppfyller adoptionskraven återtas katten av föreningen utan att ekonomisk ersättning lämnas till adoptören.