Info från Råtthjälpen"Råtthjälpen är en förening som aktivt arbetar för att minska antalet utsatta tamråttor i Sverige, och hjälpa tamråttor i nöd till en ljusare framtid. Vårt huvudsakliga syfte är att fånga upp tamråttor som inte har någonstans att ta vägen och hjälpa dem vidare till ett hem där de kan få leva tills de slutligen vandrar vidare. Råtthjälpen ska vara en sista utväg när inga andra alternativ finns – ett skyddsnät som fångar upp de individer som verkligen behöver det.

Från och med 2019 har vi i Råtthjälpen utökat vårt arbete till att även omfatta tammöss och i viss mån även övriga smådjur i behov av hjälp.”

Mvh Anna

Kontaktuppgifter:

Messenger via Facebook:
https://www.facebook.com/ratthjalpen/

Mail:
AnnaMaria@ratthjalpen.se

Telefon till Anna-Maria:
0736-100034