Hjälp oss att hjälpa!
Djurskyddet Norra Halland hjälper och omplacerar ca 200 katter om året. Kostnaderna för detta är mycket stora. Verksamheten finansieras i sin helhet av gåvor, donationer och sponsorer. Styrelse och volontärer arbetar helt ideellt på sin fritid. Till vår glädje växer föreningen stadigt och tack vare vår Facebooksida är vi nu väl kända hos allmänheten, vilket innebär att antalet larm om fler katter som far illa och behöver hjälp ökar.